organisatie

organisatie

SV Valkenswaard: een sportieve en in alle opzichten gezonde keuze

Zonder organisatie kan een club niet bestaan. Wij zijn er dan ook trots op dat zoveel vrijwilligers bereid zijn onze club op alle mogelijke manieren vrijwillig bij te staan.
Onderstaand vind u een overzicht van ons bestuur. Op een andere pagina treft u een groot aantal commissies aan. Indien gewenst kunt u contact opnemen met een van deze bestuursleden of commissies. Daarvoor verwijzen wij naar onze contactpagina.

FunctieNaamTelefoon
Voorzitter Jacques van Gerven 06-42849952
Vice-voorzitter/adviseur Ruud van Dijk 06-18302157
Secretaris Eric Doddema 06-11015184
Penningmeester  Daan Scholten 040-2019918 
Damesvoetbal Saskia Redegeld 06-48540877
     
Voorzitter Sponsorcommissie Mark Scheepers 06-54220283
Sociale zaken Toon van Gemert 06-26881101
     
     
     
     

1. Doelstelling

Het bieden van de mogelijkheid aan een zo breed mogelijke groep mensen om op een gezonde manier in clubverband de voetbalsport te beoefenen. Het streven daarbij is om met het 1e elftal zo hoog mogelijk te spelen, om de jeugd op een verantwoorde manier te begeleiden naar een zo goed mogelijke prestatie en om de senioren op een prettige manier hun hobby uit te laten oefenen in een vereniging waar de nadruk ligt op sportiviteit, eenheid, sociaal gevoel en gezelligheid.

2. Verenigingsstructuur

SV Valkenswaard is een vereniging met ± 950 leden, waarvan bijna 400 jeugdleden. Het hoogste cluborgaan van onze vereniging, de algemene ledenvergadering, komt twee maal per jaar in vergadering bijeen. In die algemene vergaderingen legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur. De voorzitter vormt samen met de vice-voorzitter, penningmeester en secretaris het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse aansturing van de vereniging.  Verder is de organisatie ingericht naar een commissiestructuur. Het merendeel van de commissies is rechtstreeks vertegenwoordigd in het bestuur.

Grote projecten en ook het onderhoud van de accommodatie worden geheel door eigen leden opgepakt en uitgevoerd. We zijn  trots op ons groot vrijwilligerskader. Eenmaal per jaar nodigt het bestuur alle kaderleden uit om met hen van gedachten te wisselen over onze vereniging. Centraal staat daarbij de vraag wat er anders kan en eventueel beter. Het beleid van de vereniging is er op gericht om de bezetting van de vele functies binnen de club in te vullen met eigen leden. Dat maakt van SV Valkenswaard een hechte vriendenclub. En daar zijn we trots op. SV Valkenswaard is een open en eerlijke vereniging waar voetbal en het plezier in het spel voorop staan.

Het devies van onze vereniging is dan ook:

SV Valkenswaard:

een sportieve en in alle opzichten gezonde keuze.

Interesse of wilt u meer informatie ? Dat kan via de link "contact" op de homepage. U bent welkom bij SV Valkenswaard om vrijwel dagelijks te genieten van onze sport op het sportpark Den Dries te Valkenswaard, gelegen aan de Pastoor Heerkensdreef.

 

Laatste Nieuws

Pagina 1 van 12  > >>

Nieuwspagina