Nieuws

Nieuws

Voor al het laatste nieuws

2 oktober 2018

Ledenvergadering

 

                                   Oproep ledenvergadering SV Valkenswaard

 

Namens het bestuur van SV Valkenswaard roep ik alle leden op voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op: 

                                 Maandag 22 oktober 2018 

Locatie: kantine SV Valkenswaard

Aanvang: 19.30 uur

( de koffie staat klaar) 

Het einde is gepland om ongeveer 20.30 uur, zodat iedereen op tijd thuis kan zijn of gelegenheid heeft om nog even na te praten. 

Hopende velen van u te mogen begroeten, 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur SV Valkenswaard

Secretaris

Eric Doddema 

                                                           AGENDA:

  1. Opening ( voorzitter Jacques van Gerven zal iedereen welkom heten_
  2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen van de voorzitter.
  3. Goedkeuring van het verslag vorige alg. vergadering ( zie website SV Valkenswaard)
  4. Jaarrekening ( Daan Scholten)
  5. Verslag kascommissie
  6. Jaarverslag seniorencommissie ( Noud Vossen)
  7. Rondvraag en sluiting vergadering.