Testlocatie COVID-19 Valkenswaard


25 september 2020

Testlocatie COVID-19 Valkenswaard

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)

Het kabinet heeft alle GGD-en in Nederland opdracht gegeven om een bepaalde hoeveelheid testen af te nemen in het kader van COVID-19. Op dit moment zijn in Brabant-Zuidoost drie testlocaties, te weten in Eindhoven, Helmond en Eersel. Met de winter in het vooruitzicht kijkt de GGD  naar mogelijke testlocaties die ook ‘winterproof’  zijn.  

 

Testlocatie COVID-19 Valkenswaard

In nauw overleg met de gemeente heeft de GGD gekozen om gebruik te maken van een locatie in de gemeente Valkenswaard, te weten het parkeerterrein (P2) Den Dries aan de Pastoor Heerkensdreef. Reden hiervoor is dat ook de gemeente Valkenswaard goed bereikbaar is vanuit de regio en dat dit terrein voorziet in aansluiting op het gebied van stroom, water, riolering en elektra. Daarnaast is er voldoende ruimte om de testlocatie in te richten. De ‘winterproof’ testlocatie bestaat uit een aantal aaneengeschakelde mobiele units, waarin de tests afgenomen gaan worden.

Dat betekent dat een deel van parkeerterrein P2 wordt benut voor enerzijds het plaatsen van de mobiele units en anderzijds voor het beschikbaar houden van parkeervakken voor bezoekers van de testlocatie. Het afnemen van een test gebeurt alleen op afspraak. Het is de bedoeling dat de GGD in oktober start met het opbouwen van de testlocatie. Vrij snel na opbouw van de testlocatie zal worden gestart met het daadwerkelijk afnemen van testen. De testlocatie is zeven dagen per week – waarschijnlijk van 08.00 tot 18.00 uur-  geopend en blijft operationeel tot en met juni 2021.

 

Parkeercapaciteit

Slechts een deel van het parkeerterrein (P2) wordt in gebruik genomen voor de testlocatie. Om die capaciteit op te vangen zorgt de gemeente voor duidelijke wegbewijzering naar het onverharde parkeerterrein (P3) aan de achterzijde van Valkencourt. Dit onverharde parkeerterrein moet (een groot deel van) de verloren parkeercapaciteit opvangen. De gemeente zorgt er voor dat het onverharde parkeerterrein toegankelijk blijft voor bezoekers van de omliggende ondernemingen/sportverenigingen. Wij begrijpen heel goed dat het voor (sommige) ondernemers/verenigingen lastig is om een deel van de parkeercapaciteit op P2 tijdelijk te verliezen. De testlocatie zorgt er namelijk voor dat bezoekers verderop naar een parkeerplaats moeten zoeken en dat zij soms verder moeten lopen dan gebruikelijk.

 

Veilige looproute vanaf P3 naar Monkey Town/Valkencourt

De gemeente Valkenswaard legt vanuit P3 een tijdelijk voetpad aan voor bezoekers van Monkey Town en Valkencourt. Daarmee kunnen bezoekers veilig vanaf P3 naar de ingang van Monkey Town en Valkencourt lopen, zonder daarbij de Pastoor Heerkensdreef over te steken.

Naar alle nieuweberichten

hoofdsponsor

wedstrijdsponsor

Jovijn Hersbach
SV Valkenswaard Facebook Twitter SV Valkenswaard Google Plus SV Valkenswaard

join us!