lid worden

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegeven voor een heel seizoen. Lid worden kan uitsluitend door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Met het invullen en versturen van het inschrijfformulier tekent u behalve voor het lidmaatschap ook voor onze gedragsregels. Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren middels een mail naar onze ledenadministratie.

Mocht je willen proeftrainen of gewoon een keer komen kijken, dan kun je contact met ons opnemen via info@sv-valkenswaard.nl. Wij nemen dan contact met je op om een afspraak te maken.

Lid worden

Uw aanmelding als lid van SV Valkenswaard wordt doorgegeven aan de KNVB, district Zuid 1 gevestigd te Breda. Zonder deze aanmelding bent u niet gerechtigd om in wedstrijdverband te voetballen. Hiervoor brengen wij u éénmalig de inschrijvingskosten in rekening, zijnde € 15,00. Deze inschrijvingskosten worden u tegelijkertijd met de contributie in rekening gebracht

 

 
 

Achternaam ouder/voogd (i.g.v. minderjarig en indien anders dan hierboven)

Geboortedatum Speler

Junioren en senioren vanaf J011/M011 dienen bij dit inschrijfformulier een pasfoto in te leveren t.b.v. KNVB-spelerspas. De ledenadministratie neemt contact met u op m.b.t. deze pasfoto.

 

Alleen voor Senioren. Om senioren te kunnen aanmelden dient er een document- of rijbewijsnummer bekend te zijn van een Ned. ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Geef tevens aan om welk type legitimatie het gaat. Voor junioren is dit dus niet noodzakelijk en kunt u deze velden overslaan.

Indien u lid bent geweest van een andere voetbalvereniging dient er een overschrijving dan wel een pupillenoverschrijving te worden verkregen van de KNVB om speelgerechtigd te zijn bij SV Valkenswaard. Overschrijvingsformulieren of pupillenverklaringen zijn verkrijgbaar bij onze ledenadministratie. Indien u geen lid bent geweest van een andere voetbalvereniging wordt uw aanmelding direct in behandeling genomen en behoeft u de volgende vraag niet in te vullen.

Doorlopende Machtiging - SEPA

Om uw inschrijving compleet te maken is het noodzakelijk deze doorlopende machtiging voor het innen van de verschuldigde contributiegelden in te vullen. Contributie betaling is uitsluitend mogelijk via doorlopende seizoen incasso vooruit. Deze machtiging vervalt automatisch bij uitschrijven uit de vereniging.

Door uw akkoord* te geven voor deze doorlopende machtiging en op verzenden te klikken geeft u toestemming aan SV Valkenswaard om seizoen incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens verschuldigde contributie en uw bank om elk seizoen een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SV Valkenswaard. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bankgegevens

Vul uw IBAN nummer in

Machtigingskenmerk:

Als machtigingskenmerk gaat uw nog toe te wijzen lidnummer gelden, deze zal vermeld staan op uw ledenkaart die u na inschrijving ontvangt.

Ik ga akkoord met en onderteken hierbij deze doorlopende machtiging voor afschrijving van verschuldigde contributiegelden vanwege lidmaatschap van SV Valkenswaard. Deze machtiging vervalt op moment van uitschrijving. Datum van verzending en ingevulde woonplaats gelden als datum/woonplaats van ondertekening van deze machtiging. Een kopie van deze machtiging ontvangt u per e-mail. 

Adresgegevens:

We maken u erop attent dat de KNVB uw adresgegevens ter beschikking kan stellen aan derden in verband met reclame- , marketing- en onderzoeksactiviteiten. De doorlevering van gegevens door de KNVB is onlosmakelijk verbonden aan uw lidmaatschap. Ook voetbalvereniging SV Valkenswaard kan uw gegevens ter beschikking stellen aan derden. Door het plaatsen van uw handtekening verklaart u hiermede bekend te zijn en akkoord te gaan met die gegevenslevering. Indien u niet akkoord gaat met de gegevenslevering door SV Valkenswaard dient u dit hier kenbaar te maken.

Incasso datum:

De contributie zal geïncasseerd worden aan het begin van het voetbalseizoen. 

Informatie Incassant:

SV Valkenswaard, Pastoor Heerkensdreef 6 | 5552 BG Valkenswaard, Incassant ID: NL41ZZZ402357990001 en bankrekeningnummer: NL53RABO0152909028

hoofdsponsor

wedstrijdsponsor

berry-bikes.jpg
SV Valkenswaard Facebook Twitter SV Valkenswaard Google Plus SV Valkenswaard

join us!