Normen en Waarden

Algemene gedragscode

 1. Respect voor iedereen
 2. Respect voor de wettelijke voorschriften
 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

Gedragscode spelers

 1. Je hebt respect voor de tegenstanders, je teamgenoten, leiders, trainers, scheidsrechters, grensrechters en het publiek.
 2. Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter, ook al ben je het daarmee niet eens.
 3. Spelers zetten zich volledig in voor het team.
 4. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
 5. Bij onenigheid of ruzie onderling wordt de trainer geïnformeerd.
 6. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 7. Je bent zuinig op alle materialen welke je mag gebruiken; dus ook op de velden, kleedkamers, clubhuis en overige plekken op onze accommodatie en de accommodatie van onze tegenstanders.
 8. Je laat geen rommel achter in kleedkamers of op de velden. Rommel hoort in de prullenbak.
 9. In kleedkamers waar trekkers staan, trek je de vloer schoon en droog.
 10. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 11. Je maakt je vuile voetbalschoenen schoon voordat je de kleedaccommodatie binnengaat bij de daarvoor bestemde borstels.
 12. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt sporten. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
 13. Maak je iets stuk of zie je dat iets stuk is gegaan dan meld je dit aan de accommodatiebeheerder.
 14. Douchen na de wedstrijd is verplicht voor elke leeftijd. Douchen na de training is verplicht vanaf de C jeugd.
 15. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
 16. Tijdens de wedstrijden draag je het teamtenue van SV Valkenswaard.
 17. Je bedankt na afloop van de wedstrijd je tegenstanders voor de wedstrijd en de scheidsrechter voor de leiding.
 18. Iedere speler werkt mee aan het roulatiesysteem van het uitlenen aan zowel een hoger of een lager team bij onderbezetting.

Specifiek voor jeugdspelers

 1. Trainingen en wedstrijden zijn verplicht; je neemt dus zoveel als mogelijk deel aan de trainingen en wedstrijden.
 2. Je meldt je altijd en op tijd af bij de trainer of leider als je echt niet aanwezig kunt zijn bij de training of de wedstrijd. Voor een wedstrijd meld je jezelf uiterlijk vóór vrijdag af.
 3. Als je een training niet bijwoont, dan is het aan je trainer of leider om te bepalen of je de volgende wedstrijd mag voetballen of niet. Respecteer die beslissing.
 4. Bij een blessure kom je kijken naar de wedstrijden en zo mogelijk ook naar de trainingen.
 5. Je bent altijd op tijd aanwezig voor de trainingen.
 6. Voor een wedstrijd ben je op de aangegeven tijd aanwezig of zelfs eerder als je trainer of leider je daarom heeft gevraagd.
 7. Je helpt met het schoonhouden en schoonmaken van de kleedkamer. Bij oudere elftallen zal er een corveeschema worden opgesteld.
 8. Maak je iets kapot, dan meld je dit aan je leider of trainer.
 9. Training: bij uitleg van een trainer ligt de bal stil en luistert iedereen naar de uitleg.
 10. Training: als een oefening wordt voorgedaan, kijk je naar de oefening.
 11. Training: indien je tijdens de training een bal te ver wegschiet, overschiet, etc. ga je onmiddellijk de bal zoeken en ophalen.
 12. Training: je mag geen negatief commentaar geven op je medespelers. De trainers zijn ervoor om aan te geven wat iemand eventueel beter kan doen. Wat wel goed is, is elkaar positief coachen.
 13. Training: na afloop van de training helpt iedereen alles mee op te ruimen.
 14. Wedstrijd: de leiders bepalen de opstelling. Hierover is geen discussie mogelijk.
 15. Wedstrijd: naar keuze van de leider wordt in de kleedkamer of op het veld een wedstrijdbespreking voorafgaande aan de wedstrijd gehouden. Je bent stil tijdens de wedstrijdbespreking en je luistert naar de leiders. Vragen mag je stellen, nadat de leider hiervoor een signaal geeft.
 16. Wedstrijd: de spelers doen oefeningen met elkaar op aanwijzingen van de leiders.
 17. Wedstrijd: voordat de wedstrijd begint, schudden wij onze tegenstanders de hand en wensen hem of haar een prettige wedstrijd toe.
 18. Wedstrijd: je mag geen negatief commentaar hebben op je medespelers. Wij hebben elkaar nodig als team. Afkraken helpt niet! Wat wel goed is, is elkaar positief coachen.
 19. Wedstrijd: je mag niet protesteren tegen de scheidsrechter. Wij accepteren fouten of zelfs blunders van de scheidsrechter. Scheidsrechters zijn ook mensen en maken fouten. Zij maken het ons mogelijk om te voetballen
 20. Wedstrijd: Bij het uittrekken van je sporttenue zorg je ervoor dat je de kleding netjes inlevert, dus niet opgepropt.

Gedragscode (jeugd)leiders

 1. Een leider vertegenwoordigt SV Valkenswaard altijd op een positieve manier.
 2. Een leider gaat niet in tegen het gezag van de scheidsrechter en grensrechter. Ook bij, in de ogen van een leider, onterechte en/of foutieve beslissingen respecteert de leider de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.
 3. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 4. Een leider geeft het goede voorbeeld en gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens de begeleiding van zijn team.
 5. Een leider vloekt en scheldt niet.
 6. Een leider geeft ieder teamlid gelijke kansen en heeft respect voor ieders mogelijkheden en onmogelijkheden.
 7. Een leider geeft positieve feedback en corrigeert wangedrag. Daar waar nodig worden wangedrag en andere problemen gerapporteerd aan de Jeugdcommissie en de ouders.
 8. Een leider accepteert geen discriminatie, grof taalgebruik, schelden, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook.
 9. Een leider wordt aangesteld door de Jeugdcommissie.
 10. Een leider stimuleert zijn spelers en is betrokken, zonder tijdens de wedstrijden voortdurende aanwijzingen te geven.
 11. Een leider bespreekt meningsverschillen niet in het openbaar maar in de daarvoor bestemde ruimten.

Specifieke taken (jeugd)leiders

 1. Ervoor zorgen dat iedereen veel plezier aan het voetballen beleeft. Coachen en begeleiden spelers positief en enthousiast tijdens het spel.
 2. Ze behandelen elke speler op basis van respect en gelijkwaardigheid.
 3. Zijn zelf op tijd aanwezig en organiseren dat spelers en/of ouders op tijd aanwezig zijn. Hun verantwoordelijkheid begint op het moment dat de spelers in de kleedkamer zijn en eindigt op het moment dat de spelers na de wedstrijd gedoucht uit de kleedkamer komen.
 4. Opstelling maken, wissels verzorgen en coachen van de spelers.
 5. Toezicht houden in de kleedkamer en doucheruimte gebeurt door ten minste 2 volwassenen.
 6. De jeugdleider wordt verantwoordelijk gehouden voor het netjes achterlaten van kleedruimten.
 7. De jeugdleider onthoudt zich in kleedlokaal van het gebruik van smartphone en/of camera’s.
 8. Bij meisjeselftallen wordt, onder verantwoordelijkheid van de jeugdleider, toezicht in de kleedlokalen gehouden door ten minste 2 vrouwelijke leiders c.q. ouders.
 9. De jeugdleider ziet toe dat er (ook onderling) geen ongewenste intimiteiten plaatsvinden.
 10. In bewaring nemen van kostbare spullen.
 11. Is verantwoordelijk voor een ordelijk gebruik van de wedstrijdmaterialen.
 12. Is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar uitwedstrijden.
 13. Actief initiëren of betrokken zijn bij het organiseren van nevenevenementen.
 14. Coördineren van de verzorging van de wedstrijdtenues.
 15. Deelnemen aan jeugdoverleg en eventuele andere bijeenkomsten die voor jeugdleiders worden georganiseerd.
 16. Een leider staat, in overleg met jeugdcoördinator, spelers af aan andere elftallen.
 17. Een leider regelt interne informatie (afmelden, afgelasting, vertrektijden).
 18. Een leider zorgt voor de administratieve afhandeling ten aanzien van gespeelde wedstrijden, verwijderingen, gestaakte wedstrijden etc.
 19. Een leider informeert ouders en de jeugdcommissie over ongevallen en ernstige blessures.
 20. Een leider houdt zich goed op de hoogte van de voetbalactiviteiten (internet, vergaderingen etc.) en draagt zorg voor informatie aan zijn team en/of onderneemt alle acties die nodig zijn voor het goed functioneren van zijn team.
 21. Zijn lid van SV Valkenswaard en hebben een Verklaring omtrent Gedrag overhandigd.

Gedragscode voor de ouders en of verzorgers

 1. SV Valkenswaard verwacht van ouders en andere belangstellenden dat zij het belangrijkste voorbeeld zijn voor de spelers. Hoe beter de ouders zich aan afspraken over gedrag houden, des te groter is de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Door uw goede voorbeeld en gedrag draagt u bij aan een positieve en sportieve sfeer onder de spelers op en rondom ons sportcomplex.
 2. Voordat uw kind aan de competitie begint, stelt u zich op de hoogte van belangrijke zaken als contributie, kledingbeheer, regels voor het gebruik van de accommodatie, teamindelingen, trainingstijden en vrijwilligerswerkzaamheden. De informatie is beschikbaar bij het Jeugdcommissie of eventueel op onze website.
 3. Elk team heeft trainers en leiders nodig. Onze vereniging probeert voor elk team hiervoor vrijwilligers te vinden. Meestal zijn ouders bereid om deze werkzaamheden op zich te nemen. Onze vereniging zal u hier zo goed mogelijk bij proberen te begeleiden. Mocht onze jeugdcommissie geen leiders en/of trainers vinden, dan kan een team niet worden ingeschreven. Onze vereniging beschouwt het vinden van leiders en trainers voor een team als een gezamenlijke opgave voor zowel de jeugdcommissie als voor de ouders.
 4. U blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken of, als deze er niet staan, minimaal een meter buiten de lijnen van het speelveld.
 5. U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. Discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, is uit den boze.
 6. De trainers en leiders bepalen de gang van zaken rond een team. Heeft u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding.  Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de hoofdleider.

Specifieke taken voor ouders/verzorgers:

 1. Spelers willen positieve aanmoedigingen van de ouders.
 2. Ouders onthouden zich van technische aanwijzingen aan hun kind of het team. Technische aanwijzingen krijgen zij van de trainer en/of leider.
 3. U helpt bij het vervoer van het team naar uitwedstrijden.
 4. U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor trainingen en wedstrijden en ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd. Zet uw zoon/dochter niet af bij de poort van het sportpark. Liever bij de trainer; zo weet u zeker dat uw zoon dochter bij zijn of haar team aanwezig is. De verantwoordelijkheid van de trainers begint op het moment dat uw kind in de kleedkamer is en eindigt op het moment dat uw kind na de wedstrijd gedoucht uit de kleedkamer komt.
 5. U stimuleert de inzet, beleving en gedrag van uw kind bij trainingen en wedstrijden.
 6. U zorgt voor de juiste wedstrijdbroek en sokken via de aanschaf in onze kledingshop.
 7. U controleert (dit natuurlijk bij de jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, voetbalschoenen, scheenbeschermers, douchespullen.
 8. In principe willen wij geen ouders in de kleedkamers hebben (de JO8, JO9 categorie en meisjeselftallen uitgezonderd).
 9. U voldoet op tijd de contributie.
 10. U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de vereniging. Alle betrokkenen bij de vereniging hebben belang bij het goed functioneren van de vereniging en dat kan alleen als we allemaal ons steentje bijdragen.

Verklaring omtrent gedrag

Trainers en leiders die vanaf 1 januari 2014,  al dan niet bezoldigd, activiteiten verrichten voor SV Valkenswaard overleggen bij de secretaris een “Verklaring omtrent gedrag”. De kosten voor het verkrijgen van deze verklaring worden gedragen door SV Valkenswaard.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving

Sanctiebeleid

 1. Leiders en trainers zijn bevoegd om spelers te sanctioneren met een extra reservebeurt of, na een waarschuwing, het wegsturen van een training bij herhaalde overtreding van gedragsregels.
 2. Jeugdleiders en jeugdtrainers zijn verplicht om wangedrag van spelers te rapporteren aan de jeugdcommissie. De jeugdcommissie heeft de bevoegdheid jeugdspelers te schorsen voor maximaal 4 wedstrijden. Daarvan wordt melding gedaan bij het hoofdbestuur.
 3. De hoofdtrainer van de selectie is bevoegd om spelers te sanctioneren met een extra reservebeurt of, na een waarschuwing, weg te sturen van een training bij herhaalde overtreding van gedragsregels.   De hoofdtrainer is verplicht wangedrag van selectiespelers aan het hoofdbestuur te rapporteren. Het hoofdbestuur is bevoegd sancties in de vorm van officiële waarschuwing, schorsing of royement op te leggen.
 4. De jeugdcommissie is verplicht en bevoegd om jeugdleiders en trainers, na een waarschuwing, te schorsen voor maximaal 4 activiteiten bij het overtreden van de gedragsregels. Daarvan wordt melding gedaan bij het hoofdbestuur.
 5. Leiders, trainers en de jeugdcommissie zijn verplicht om ernstig wangedrag te rapporteren aan het hoofdbestuur.
 6. De jeugdcommissie is verplicht en bevoegd jeugdspelers, jeugdleiders en jeugdtrainers na ernstig wangedrag per direct op non actief te zetten, in afwachting van een uitspraak van het hoofdbestuur over eventuele sancties.
 7. Het hoofdbestuur is bevoegd om leden te sanctioneren die de goede naam van SV Valkenswaard in het algemeen c.q. leden van SV Valkenswaard in het bijzonder, in welke vorm dan ook, in diskrediet brengen

.

 

 

 

hoofdsponsor

wedstrijdsponsor

jumbo.png
SV Valkenswaard Facebook Twitter SV Valkenswaard Google Plus SV Valkenswaard

join us!