Geacht lid van SV Valkenswaard,

 

SV Valkenswaard gaat begin seizoen (Waarschijnlijk eind September 2019) over op nieuwe clubkleding.
Er is een contract getekend met Quick.
Behalve de lagere seniorenelftallen, gaat ieder spelend lid deelnemen aan het
kledingfonds.

De invoering van Quickkleding vindt bij de lagere seniorenteams gefaseerd
plaats.
Er komt een webshop voor de aanschaf van alle kleding, behalve het officiële
wedstrijdtenue, dat via de kledingcommissie aangeschaft kan worden.
In de kantine wordt een ‘Quick-shop’ gerealiseerd, waar artikelen te zien zijn
en gepast kunnen worden.

 

Wat betekent dit voor de lagere seniorenelftallen?

 

Nieuw senioren elftal

Start je met een nieuw senioren elftal, dan is aanschaf van de Quick clubkleding verplicht. De
Quick shirts kunnen besteld worden via het bestuurslid sociale zaken, Toon van Gemert.
De andere benodigde wedstrijdkleding zoals shorts, kousen, enzovoort kunnen gekocht
worden via de daarvoor ingerichte webshop, die over circa 2 weken de lucht in gaat.

 

Bestaand seniorenelftal

Een al bestaand seniorenelftal kan, indien gewenst, de bestaande kleding blijven dragen.
Op het moment dat deze kleding aan vervanging toe is, is het elftal verplicht over te gaan op
de Quick clubkleding. De Quick shirts kunnen besteld worden via het bestuurslid sociale
zaken.
De andere benodigde wedstrijdkleding zoals short, kousen, enzovoort kunnen gekocht
worden via de daarvoor ingerichte webshop.

 

Sponsoruitingen op shirts lagere seniorenelftallen

Indien een lager seniorenelftal in het nieuwe clubtenue gaat spelen en een shirtsponsor
heeft gevonden, dan moet daarover contact opgenomen worden met het bestuurslid sociale
zaken.

 

Jeugdspelers, G-team spelers, walking football spelers, 7 tegen 7 spelers
nemen deel aan het kledingfonds

 

Wat is een kledingfonds


De sportkleding is eigendom van de vereniging en wordt ter beschikking gesteld aan de leden. Ieder
lid betaalt standaard 20 euro per jaar voor een periode van 3 jaar voor het gebruik van de
sportkleding. De sportkleding kan na 3 jaar weer volledig worden vervangen met behulp van de
buffer en/of weer volledig worden gefinancierd.
Voordelen Kledingfonds
Een kledingfonds levert voordelen op voor zowel vereniging, leden als sponsoren. De vereniging
heeft continuïteit in de eigen sportkleding.
Sponsorgelden komen volledig toe aan de vereniging zodat ieder lid, van jong tot oud, ervan
profiteert.
De kledingcommissie kan de sportkleding eenvoudig beheren.
Leden behoeven niet meer zelf wedstrijdkleding te kopen.
Extra service aan je leden, omdat ze automatisch weer nieuwe kleding ontvangen na 3 jaar.
Ouders hebben een lagere drempel om hun kind aan te melden, omdat er niet eerst kleding gekocht
dient te worden.
Er een optimaal sponsorbeleid kan worden gerealiseerd.
Gezonde financiële exploitatie van de sportkleding.

Reglement

• SV Valkenswaard heeft vanaf seizoen 2019-2020 een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om
elk als jeugdspeler, selectiespeler, G-Team speler, walking football speler, 7 x7 speler geregistreerd
lid/team te voorzien van een correct en uniform basis clubtenue.

• Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid sociale zaken.

• De eindverantwoordelijkheid van het kledingfonds berust bij het bestuur.

• Het beheer en uitvoering van het kledingfonds zijn in handen van de kledingfonds commissie.

• De leiders en coördinatoren van de verschillende afdelingen ondersteunen de kledingfonds
commissie ten behoeve van een goede, praktische uitvoering.

• Elk als jeugdspeler, selectiespeler, G-Team speler, walking football speler, 7 x7 speler geregistreerd
lid stort jaarlijks, naast de contributie, een verplichte financiële bijdrage in het fonds. Hiervan worden
speler shirts, shorts en kousen aangeschaft.

• De financiële bijdrage bedraagt € 20 per jaar. Deze bijdrage wordt geïnd samen met de contributie.
Deze bijdrage kan elk seizoen tijdens de Algemene Leden Vergadering worden aangepast op voorstel
van het bestuur.

• Elk als jeugdspeler en selectiespeler geregistreerd lid is verplicht mee te doen aan het kledingfonds.

• Jeugdeden en selectiespelers die gedurende het seizoen vertrekken bij SV Valkenswaard blijven de
volledige bijdrage verschuldigd en hebben geen recht op restitutie.

• De shirts + shorts zijn eigendom van de vereniging en worden aan het begin van ieder seizoen via
de leiders in bruikleen gegeven aan de teams. De teamspelers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor
de verstrekte shirts + shorts.

• Per seizoen wordt er 1 paar kousen verstrekt. Deze wordt eigendom van het lid. Bij beschadiging en
/of verlies dient het lid zelf voor een nieuwe kousen te zorgen.

• Gedurende het jaar vindt er controle plaats door de kledingcommissie.

• Per team wordt het volgende verstrekt: (aantallen zijn afhankelijk van het aantal spelers in het
desbetreffende team)
-Teamtas
-Shirts
-Shorts
-Kousen per speler
-Keeperstenue (shirt, korte broek en paar kousen)

Aangezien de shirts + shorts eigendom blijven van SV Valkenswaard, is het goed te weten welke
regels van toepassing zijn bij het gebruik ervan.

1. De trainer / leider tekent namens het team voor de ontvangst van de tenues voor de spelers en de
kleding voor de trainer / leider.

2. De shirts + shorts worden na iedere wedstrijd door de leider (of ander aangewezen persoon)
ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De leider stelt een was schema op waarbij het
uitgangspunt is dat het wassen van de shirts steeds door de ouders geschiedt. Bij de eerstvolgende
wedstrijd worden de gewassen shirts + shorts weer uitgereikt aan de spelers. Het staat de leider vrij
binnen of buiten het team een persoon een was vergoeding te geven voor het wassen van de
kleding. De kosten komen daarbij ten laste van het team. Hierover dient echter wel
overeenstemming binnen het team te zijn

3. In de kledingtassen liggen wasvoorschriften. Deze dienen strikt te worden gevolgd. Indien er door
het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de shirts ontstaat, wordt het team
daarvoor aansprakelijk gesteld. De kosten worden het team in rekening gebracht ter waarde van het
aanschafbedrag.

4. Degene die de shirts heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat deze voor het team
beschikbaar zijn voor de eerstvolgende thuis- of uitwedstrijd.

5. De shirts mogen en moeten uitsluitend tijdens voetbalwedstrijden van SV Valkenswaard worden
gebruikt. Bij het niet dragen van de ter beschikking gestelde of aangeschafte (Quick) shirt, sokken
en/of broek zal door de kledingcommissie onherroepelijk een boete worden opgelegd van € 5 per
keer: betreffende lid zal daarvan binnen 2 weken na het niet dragen via e-mail of schriftelijk op de
hoogte worden gesteld.

6. Zonder toestemming van de sponsorcommissie mogen op de shirts geen teksten of andere
uitingen worden aangebracht.

7. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing en /of
beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de shirts, worden ten laste van het
team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.

8. Indien tijdens wedstrijden schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de
wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit vervolgens direct bij de
kledingfondscommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een
speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter
beoordeling aan de kledingcommissie.

9. Bij vermissing van of geconstateerde schade aan shirts anders dan hiervoor bedoeld, dient de
leider dit direct na constatering te melden bij het kledingfonds commissie en wordt het
aanschafbedrag in rekening gebracht aan de speler die het shirt heeft verloren. Bij vermeende
diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overlegd.

10. Aan het einde van het seizoen dienen de leiders er voor te zorgen dat de tassen met alle
kledingstukken en toebehoren worden ingeleverd bij het kledingfonds commissie. (Shirts en shorts)
Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken, die niet zijn gemeld en /of er
sprake is van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden kosten in
rekening gebracht ter hoogte van het aanschafbedrag.

11. In alle gevallen dat dit reglement niet voorziet, beslist het kledingfonds commissie/bestuur.

Voor vragen kunt u zich richten tot: jjmvangerven@onsbrabantnet.nl

 

hoofdsponsor

wedstrijdsponsor

jumbo.png
SV Valkenswaard Facebook Twitter SV Valkenswaard Google Plus SV Valkenswaard

join us!