Bestuur SV Valkenswaard

Functie Naam Telefoon
Voorzitter Jacques van Gerven 06-42849952
Manager accommodatie en facilitaire zaken Ruud van Dijk 06-18302157
Manager algemene zaken en secretariaat Eric Doddema 06-11015184
Manager financiële zaken Daan Scholten 040-2019918 
Manager meisjesvoetbal en damesvoetbal Saskia Redegeld 06-48540877
Manager voetbaltechnische zaken  Johan van Ginkel 06-51607183
Manager communicatie/marketing/sponsoring Mark Scheepers 06-54220283
Manager sociale zaken, algemene zaken en secretariaat Toon van Gemert 06-26881101
Manager voetbalzaken    
Manager organisatorische zaken jeugd    

Doelstelling

Het bieden van de mogelijkheid aan een zo breed mogelijke groep mensen om op een gezonde manier in clubverband de voetbalsport te beoefenen. Het streven daarbij is om selectie-elftallen zo hoog mogelijk te laten spelen, om op een verantwoorde manier te spelers te begeleiden naar een zo goed mogelijke prestatie en om op een prettige manier spelers hun hobby uit te laten oefenen in een vereniging waar de nadruk ligt op sportiviteit, eenheid, sociaal gevoel en gezelligheid.

Verenigingsstructuur

SV Valkenswaard is een vereniging met ± 950 leden, waarvan bijna 450 jeugdleden. Het hoogste cluborgaan van onze vereniging, de algemene ledenvergadering, komt eenmaal per jaar in vergadering bijeen. In die algemene vergaderingen legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur. De voorzitter vormt samen met de vice-voorzitter, manager financiële zaken en manager algemene zaken en secretariaat het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse aansturing van de vereniging. Het bestuur bestaat uit een aantal managers die commissies en personen aansturen.

 

 

hoofdsponsor

wedstrijdsponsor

berry-bikes.jpg
SV Valkenswaard Facebook Twitter SV Valkenswaard Google Plus SV Valkenswaard

join us!